Znaleziono 7 artykułów

Zbysław Dobrowolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacje w gospodarce a zjawisko korupcji Zbysław Dobrowolski s. 69-79
Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym : rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji Zbysław Dobrowolski s. 113-127
    Zacytuj
  • Udostępnij
Debata publiczna jako instrument usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi Zbysław Dobrowolski s. 127-142
Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Zbysław Dobrowolski s. 197-215
Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym Zbysław Dobrowolski s. 203-222
Kontrola zarządcza jako instrument umacniania kapitału społecznego Zbysław Dobrowolski s. 233-241
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ekonomiczna analiza działalności naczelnych organów kontroli państwowej Zbysław Dobrowolski s. 265-292