Znaleziono 6 artykułów

Ewa Dobrzyńska-Lankosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głos Przewodniczącej Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 9
Działalność Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 37-44
Status prawny bibliotekarzy akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy dyplomowanych Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 84-92
Opinia Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu Ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 176-177
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 229-241
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej – logistyczny majstersztyk Ewa Dobrzyńska-Lankosz s. 269-285
    Zacytuj
  • Udostępnij