Znaleziono 2 artykuły

Monika Dobska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie marketingu relacyjnego w komunikacji lekarz-pacjent Monika Dobska s. 121-131
Kształcenie w zakresie zarządzania a wymogi na rynku usług medycznych Monika Dobska s. 255-263