Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Dola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby egzegetycznej interpretacji formuły "Trzeciego dnia zmartwychwstał" Tadeusz Dola s. 5-33
Pojęcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Tadeusz Dola s. 15-26
Chrystologiczne podstawy pośrednictwa zbawczego Tadeusz Dola s. 25-40
Antropologiczna interpretacja formuły "zmartwychwstał dnia trzeciego" Tadeusz Dola s. 37-52
Krytyka pluralistycznej teologii religii Tadeusz Dola s. 63-76
Antropologia paschalna Jana Pawła II Tadeusz Dola s. 79-94
O pośrednictwie zbawczym Kościoła dzisiaj Tadeusz Dola s. 94-113
Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka Tadeusz Dola s. 347-356
Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego Tadeusz Dola s. 415-427