Znaleziono 1 artykuł

Pat Dolan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompendium inspirujących praktyk : wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa Agata D'Addato Pat Dolan Jana Hainsworth Anna Czajkowska-Błaziak (tłum.) s. 11-14