Znaleziono 1 artykuł

Maciej Domżol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości małżeńskich w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku Maciej Domżol s. 127-141