Znaleziono 4 artykuły

Joanna M. Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjawisko prostytucji – analiza teoretyczna Joanna M. Domańska s. 33-48
Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w domach dziecka w latach 1945–1989 na Warmii i Mazurach Joanna M. Domańska s. 111-138
Problemy wychowawcze i sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka z regionu Warmii i Mazur w latach 1945-1989 Joanna M. Domańska s. 123-141
Opieka nad dzieckiem i jej formy : ustalenia teoretyczne i podstawy legislacyjne (za lata 1945-1989) Joanna M. Domańska s. 163-180