Znaleziono 1 artykuł

Lidia Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoocena jako wyznacznik aktywności osób długotrwale bezrobotnych = Self-Evaluation as a Determinant of Activity of the Long-Term Unemployed Lidia Domańska s. 193-206