Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Doman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Małgorzata Doman s. 185-199