Znaleziono 3 artykuły

Aneta Drabek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pracownikach i użytkownikach bibliotek... Aneta Drabek Izabela JUrczak s. 9-11
Polskie czasopisma open access - próba charakterystyki Aneta Drabek s. 43-54
Konferencja "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy", Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 roku Aneta Drabek s. 116-121