Znaleziono 6 artykułów

Danuta Drabińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia neoklasyczna-ujęcie retrospektywne Danuta Drabińska s. 43-74
Friedmanowska krytyka studiów Oskara Langego i Abby Paula Lernera na temat kontroli cen w gospodarce : metodologiczne różnice w ramach paradygmatu neoklasycznego Danuta Drabińska s. 47-70
Socjalizm rynkowy czy gospodarka planowana - porównanie modelowych ujęć w teoriach Oskara Langego i Jana Drewnowskiego Danuta Drabińska s. 65-76
Powstanie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Danuta Drabińska s. 65-72
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955 Danuta Drabińska s. 89-104
Problem ustrojów społeczno-gospodarczych i efektywności gospodarki centralnie planowanej Danuta Drabińska s. 131-142