Znaleziono 2 artykuły

Marta Drachal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007-2012 Marta Drachal Estera Sobalkowska s. 259-310
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 2007-2012 Marta Drachal s. 313-359