Znaleziono 2 artykuły

Monika Drela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum – komentarz do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 Monika Drela Maciej Trzciński s. 83-89
Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim Monika Drela s. 111-118