Znaleziono 1 artykuł

Adam Drosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie portalu Twitter jako narzędzia w zarządzaniu problemowym ("issue management") w obszarze polityki Adam Drosik s. 101-116