Znaleziono 2 artykuły

Marek Drozdowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pieniądz w życiu codziennym mieszkańców Rzeczypospolitej doby saskiej Marek Drozdowski s. 93-103
Historia Polski 1864-1945 : Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 r., tom I, Paryż 1953; tom II, część I, Londyn 1956 Marek Drozdowski s. 148-156