Znaleziono 6 artykułów

Olga Dryla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych Olga Dryla s. 1-19
Prawo do niewiedzy a autonomia Olga Dryla s. 19-36
Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień Olga Dryla s. 29-56
Problem szkolenia członków komisji bioetycznych Olga Dryla s. 35-39
Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych Olga Dryla s. 71-91
Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN Olga Dryla s. 116-135