Znaleziono 5 artykułów

Adam Dubik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gastona Bachelarda teoria "przeszkód poznawczych" w kontekście pytania o uwarunkowania rozwoju wiedzy naukowej Adam Dubik s. 7-22
KULT, czyli Kazika Staszewskiego strategia dekonstrukcji Adam Dubik s. 22-36
Gaston Bachelard’s Theory of ‘Cognitive Obstacles’ in The Contex of the Question on Conditioning of the Scientific Knowledge Development Adam Dubik s. 24-41
"Bachelard, l’Enfance et la Pédagogie", Georges Jean, Paris 1983 : [recenzja] Adam Dubik Georges Jean (aut. dzieła rec.) s. 163-169
Konteksty "oporu" : między klasyką i myślą współczesną Adam Dubik s. 235-256