Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Duda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery rozwoju handlu ekonomicznego w Polsce Jerzy Duda s. 33-44
Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 39-54
Ocena finansowania badań naukowych prowadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UE Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 59-76
Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie Jerzy Duda Michał Nowak s. 93-103
Ewolucja pojęć dotyczących ulic i jej rola w procesie urbanizacji i odnowy miast Jerzy Duda s. 117-129
Z działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich : (sprawozdanie) Jerzy Duda Irena Kalita s. 126-133
"Nadzieja zbawienia dla wszystkich?" Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich Jerzy Duda s. 187-201
„Mors est a vita discedere” : teologiczna koncepcja śmierci w nauczaniu Orygenesa Jerzy Duda s. 197-217
Chrzest krwi jako heroiczny wyraz doskonałego świadectwa w nauczaniu Orygenesa Jerzy Duda s. 209-225