Znaleziono 1 artykuł

Sławomir Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótkookresowe mierniki sytuacji gospodarczej (wady i zalety) a użyteczność wyników testu koniunktury Sławomir Dudek s. 101-118