Znaleziono 2 artykuły

Sebastian Dudzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grafika jako narzędzie badawcze : dwugłos o matrycy Sebastian Dudzik Marek Glikowski s. 92-104
Disegno-rysunek : u źródeł sztuki nowożytnej : materiały z sesji naukowej w Toruniu, 26-27 X 2000, pod red. Tadeusza J. Żuchowskiego, Sebastiana Dudzika, Seria " Sztuka i Kultura" 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001 : [recenzja] Ewa Karolina Bugalska Sebastian Dudzik (aut. dzieła rec.) Tadeusz J. Żuchowski (aut. dzieła rec.) s. 114-119