Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Dumara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy integracji dziecka z zespołem Aspergera w oparciu o narrację oraz studium przypadku – wycinek z badań jakościowych Małgorzata Dumara s. 133-140
Zaburzenia funkcjonowania społecznego u adolescenta z rozpoznanym zespołem Aspergera – studium przypadku Małgorzata Dumara s. 154-159