Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Durzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Młodzież akademicka a nowe technologie : zależność między korzystaniem z nowych technologii cyfrowych w procesie masowego komunikowania a społeczną interakcją młodego pokolenia Małgorzata Durzewska s. 28-50