Znaleziono 4 artykuły

Bożena Dusza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja na odległość w opinii studentów : doniesienie z badań pilotażowych Bożena Dusza s. 100-104
Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum : (doniesienie z badań) = The Figure of the Parent and his Cooperation with the School Teachers : (Research Report) Bożena Dusza s. 187-191
Indywidualne teorie nauczycieli jako element kultury szkoły Bożena Dusza s. 248-252
Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności” Bożena Dusza s. 285-290