Znaleziono 14 artykułów

Anna Dutka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krew niemiecka - praca francuska?" : argumentacja i dyskurs prasy Anna Dutka s. 101-108
Przeformułowanie w dyskursie : funkcje i wykładniki Anna Dutka s. 128-138
Ethnos i demos : dyskursywne konstruowanie zbiorowej tożsamości Patrick Sériot Anna Dutka (tłum.) s. 134-142
Analiza dialogu powieściowego Gillian Lane-Mercier Anna Dutka (tłum.) s. 138-155
Dyskurs na temat języka : Stalin przeciwko marryzmowi Anna Dutka s. 142-147
Ku dynamicznej koncepcji języka : teorie Jean-Claude'a Anscombre'a i Oswalda Ducrota Anna Dutka s. 158-171
Nieufność wobec mowy potocznej Oswald Ducrot Anna Dutka s. 161-174
Kopia i zniekształcenie Aurelio Roncaglia Anna Dutka (tłum.) s. 179-190
Ku hermeneutyce krytycznej Paul Ricoeur Anna Dutka (tłum.) s. 182-192
"Ces mots qui ne vont pas de soi : boucles réflexives et non-coïncidences du dire", t. 1-2, Jacqueline Authier-Revuz, Paris 1995 : [recenzja] Anna Dutka Jacqueline Authier-Revuz (aut. dzieła rec.) s. 196-201
"Ritrarre e spiegare : la critica francese nell'età del positivismo", Gian Piero Ghini, Firenze 1989 : [recenzja] Anna Dutka Gian Piero Ghini (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage", Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Paris 1995 : [recenzja] Anna Dutka Oswald Ducrot (aut. dzieła rec.) Jean-Marie Schaeffer (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Zarys polifoniczny teorii wypowiadania Oswald Ducrot Anna Dutka (tłum.) s. 257-303
Pragmatyka konwersacji w badaniach szkoły genewskiej Eddy'ego Rouleta Anna Dutka s. 385-392