Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz Dydkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 73-81
Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 205-216
Modelowanie ruchu jako narzędzie zarządzania ruchem w transporcie miejskim Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 231-242