Znaleziono 2 artykuły

Janina Dydowiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa Bibliotekarzy Poznania i województwa poznańskiego z okazji 50 rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Janina Dydowiczowa s. 3-12
Wissenschaftliche Konfernz der Bibliothekare der Stadt und der Voiwodschaft Poznań anlasslich der 50. Jahrestags des bestehens der Vereinigung der Polnischen Bibliothekare Janina Dydowiczowa s. 241-242