Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Dyjach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych Katarzyna Dyjach s. 49-59
Zróżnicowanie rozwojowe jako kryterium klasyfikacji typologicznej regionów Katarzyna Dyjach s. 57-69
Struktura gospodarcza w polskich regionach i tendencje zmian Katarzyna Dyjach s. 135-148