Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Dyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura piękna jako fundament sprzężenia zwrotnego między nadawcą a odbiorcą w przepowiadaniu Słowa Bożego Tadeusz Dyk s. 133-138
Etyka w zawodzie samorządowca w aspekcie personalistycznym Tadeusz Dyk s. 133-140
Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II Tadeusz Dyk s. 229-242
Miejsce literatury pięknej w nauczaniu Jana Pawła II Tadeusz Dyk s. 257-260
Literatura piękna przeciwreligijna jako tworzywo kaznodziejskie Tadeusz Dyk s. 283-289