Znaleziono 1 artykuł

Jan Dylik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Geografia Ziem Odzyskanych w zarysie", Jan Dylik, [b. m.] 1946 : [recenzja] Janina Kremky Jan Dylik (aut. dzieła rec.) s. 515-519