Znaleziono 1 artykuł

Irena Dymnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program sumarycznego opracowania zawartości materiałów źródłowych do dziejów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832) Irena Dymnicka s. 135-140