Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Dyrda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spójność z naturą ludzką rozwoju i doskonalenia się człowieka : (szkic z pogranicza filozofii i pedagogiki) Tadeusz Dyrda s. 25-43
Amatorstwo a praca i zabawa Tadeusz Dyrda s. 59-71
Szkoła podstawowa w Holandii: doświadczenia ze współpracy Hogeschool van Amsterdam z WSP i WOM w Kielcach Tadeusz Dyrda s. 67-77
Struktura metod pracy artystyczno-wychowawczej w amatorskim ruchu artystycznym na terenie placówek kulturalno-oświatowych (komunikat z badań) Tadeusz Dyrda s. 173-188
Pedagogika : informacje o kierunku studiów w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim Tadeusz Dyrda s. 203-209
Uczenie się biznesu w działaniu (komunikat z badań) Tadeusz Dyrda s. 209-213
"Wartości, człowiek, wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej", W. Cichoń, Kraków 1996 : [recenzja] Tadeusz Dyrda W. Cichoń (aut. dzieła rec.) s. 257-260