Znaleziono 20 artykułów

Tomasz Dzieńkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego "grodziska schronieniowego" na "Bagnie Staw" w Tarnowie, pow. chełmski, stan. 1 Tomasz Dzieńkowski s. 79-95
Piąty sezon badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie na stanowisku 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 116-125
Wyniki badań archeologicznych cmentarzyska szkieletowego przeprowadzonych w Chełmie na placu E. Łuczkowskiego 17 na stanowisku 143 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 126-129
Uwagi i propozycje na temat badań archeologicznych nad wybranymi zagadnieniami z okresu wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie Tomasz Dzieńkowski s. 139-143
Wyniki badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych nad średniowiecznym systemem obronnym Krasnegostawu Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 146-149
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych nad reliktami XVI-wiecznej synagogi w Chełmie - stanowisko 160 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 150-154
Nadzory archeologiczne na terenie miasta Chełma Tomasz Dzieńkowski Urszula Ruszkowska s. 165-166
Czwarty sezon prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 171-175
Chełm, st. 19A, ul. Krzywa 32-34 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 172
Wyniki badań w 1998 roku w Chełmie-Bieławinie Tomasz Dzieńkowski Iwona Gołub s. 176-180
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Górce Chełmskiej (stan. 1) Tomasz Dzieńkowski s. 188-191
Wyniki drugiego sezonu badań na cmentarzysku szkieletowym w Chełmie s. 197-201
Trzeci sezon badań wykopaliskowych w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, stan. 144 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 203-207
Pierwszy etap badań wykopaliskowych XVI-wiecznej synagogi w Chełmie, ul. Krzywa 37, (stan. 160) Tomasz Dzieńkowski s. 217-220
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w Chełmie w 1997 roku Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 224-226
Czwarty sezon badań przy kamiennej wieży w Stołpiu, stan. 1 Tomasz Dzieńkowski s. 251-253
Znalezisko toporka ze Stołpia, woj. chełmińskie Tomasz Dzieńkowski s. 254-255
Chełm, st. 4, Pl. Łuczkowskiego Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283
Chełm, st. 40, Pl. Łuczkowskiego Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283
Chełm, st. 148, ul. Kopernika 5 Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 283-284