Znaleziono 14 artykułów

Jerzy Dzieciuchowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój społeczny współczesnego świata : struktura i typologia przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 15-44
Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej Jerzy Dzieciuchowicz s. 17-45
Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhone-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej Jerzy Dzieciuchowicz s. 21-38
Polonia francuska : ewolucja struktury przestrzennej i demograficzno-społecznej Jerzy Dzieciuchowicz s. 31-57
Obraz demograficzny świata u progu XXI wieku Jerzy Dzieciuchowicz s. 35-59
Nowa geografia handlu Jerzy Dzieciuchowicz s. 37-53
Zasoby mieszkaniowe Łodzi : rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 47-65
Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Łodzi : struktura i typologia przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 69-94
Budownictwo komunalne w Łodzi : struktura przestrzenna Jerzy Dzieciuchowicz s. 104-125
Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 123-145
Przestrzeń aktywności ekonomicznej ludności Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 123-147
Waloryzacja i typologia przestrzenna budownictwa komunalnego w Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 127-136
Typologia przestrzenna aktywności ekonomicznej ludności w Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz s. 149-160
In memoriam : Andrzej Werwicki : biografia naukowa Jerzy Dzieciuchowicz s. 237-249