Znaleziono 22 artykuły

Wojciech Dzieduszycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Park Krajobrazowy "Nadgoplański Park Tysiąclecia" - jego zasoby archeologiczne i strategia ich ochrony Wojciech Dzieduszycki s. 23-28
Polanowice, pow. Inowrocław. Stanowisko 3 Bożena Dzieduszycka Wojciech Dzieduszycki s. 37-38
Święty Wojciech, st. 10, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/28 Wojciech Dzieduszycki s. 46
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 4 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 89
Środa Śląska, ul. II Armii Wojska Polskiego, woj. wrocławskie, St. 2, AZP: 78-24/13 Wojciech Dzieduszycki Ludwik Kamiński Mirosław Richter Halina Śledzik-Kamińska s. 92-93
Polanowice, pow. Inowrocław. Stanowisko 4 Bożena Danielczyk Wojciech Dzieduszycki s. 147
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 156-157
Polanowice, pow. Inowrocław. Stanowisko 4 Bożena Dzieduszycka Wojciech Dzieduszycki s. 156-157
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 164
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 174-175
Kruszwica, pow. Inowrocław. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 174
Kruszwica, pow. Inowrocław. Stanowisko 4 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 175
Kruszwica, pow. Inowrocław. Stanowisko 4a Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 175-176
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 177-178
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 183-184
Kruszwica, pow. Inowrocław. Stanowisko 2 (Wzgórze Zamkowe) Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 187
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 191
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 200-201
Mietlica, gm. Kruszwica, woj. bydgoskie Bożena Dzieduszycka Wojciech Dzieduszycki s. 202
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 209-210
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 4 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 210-211
Kruszwica, woj. bydgoskie. Stanowisko 23 Wojciech Dzieduszycki Witold Hensel s. 251