Znaleziono 6 artykułów

Ewa Dziedzic

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ewa Dziedzic s. 7-8
Czynniki kształtujące podaż usług noclegowych w Polsce Ewa Dziedzic s. 9-22
Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w Polsce Ewa Dziedzic s. 97-118
Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce Ewa Dziedzic Teresa Skalska s. 129-143
Culture as an Input into Induced Destination Image : the Case of Poland, Czech Republic and Slovakia Ewa Dziedzic s. 239-251
Koncepcja krajowego indeksu konkurencyjności oferty turystycznej Polski Ewa Dziedzic s. 331-341