Znaleziono 4 artykuły

Bożena Dziemidok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizerunki kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej '95 Bożena Dziemidok s. 71-86
Prawica w wyborach prezydenckich '95 : proces wyłaniania kandydatów Bożena Dziemidok s. 121-138
System partyjny V Republiki Francuskiej Bożena Dziemidok s. 139-149
„Prezydencjalizm” V Republiki Francuskiej Bożena Dziemidok s. 207-218