Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Dzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobieta w męskim świecie – konflikt czy spójność ról? : studium socjologiczne kobiet uprawiających "męskie" sporty : na przykładzie wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa wysokogórskiego oraz ekstremalnych rajdów przygodowych Aleksandra Dzik s. 116-135