Znaleziono 9 artykułów

Piotr Dzikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła informacji o innowacjach a nakłady na B+R i inwestycje w środki trwałe w przemyśle MHT i HT w Polsce Piotr Dzikowski s. 3-9
Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 53-66
Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce Piotr Dzikowski s. 69-84
The Importance of Vertical Linkages for the Innovation Activity of Medium-High and High Technology Industries in Poland Piotr Dzikowski s. 90-103
Koncepcja sektorowego systemu innowacji na przykładzie sektora producentów artykułów spożywczych i napojów Piotr Dzikowski s. 91-102
Structural Determinants of Innovation in Industry : The Pavitt Model in the Polish Economy Piotr Dzikowski Jadwiga Gorączkowska Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 202-224
Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce Piotr Dzikowski s. 205-216
Endo- i egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 221-235
Rola łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce Piotr Dzikowski s. 238-256