Znaleziono 8 artykułów

Jacek Dziwulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji Jacek Dziwulski s. 49-58
Kompetencje pracowników jako czynnik determinujący zarządzanie zasobami ludzkimi Jadwiga Dudzińska-Głaz Jacek Dziwulski s. 57-68
Pomiar kapitału ludzkiego Jacek Dziwulski Wiesław Harasim s. 61-77
Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit Jacek Dziwulski s. 111-122
Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją Jacek Dziwulski Tadeusz Ogrzebacz s. 115-126
Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie Jacek Dziwulski s. 123-135
Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie Jacek Dziwulski s. 183-195
Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku Jacek Dziwulski s. 283-293