Znaleziono 1 artykuł

Martyna Ecler-Pasku

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog swojskości i obcości w powieści "Most na Drinie" Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski Martyna Ecler-Pasku s. 172-198