Znaleziono 1 artykuł

Wioletta Engler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia i codzienność elbląskiego klasztoru karmelitanek bosych na tle dziejów zakonu Wioletta Engler s. 29-45