Znaleziono 7 artykułów

Marzanna Farnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka Marzanna Farnicka s. 18-33
What Can Psychology Offer in Security Sciences – Cross-Cultural Psychology Approach Marzanna Farnicka s. 43-57
Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym Marzanna Farnicka Hanna Liberska s. 77-91
Cele wychowania w świetle ponowoczesności : współczesne wyznaczniki uwarunkowań interpretacji celów wychowania Marzanna Farnicka s. 126-138
Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi – uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary Marzanna Farnicka Iwona Grzegorzewska s. 147-170
How to Create Organization Based on Intercultural Approach? Example of CICA Organisation Migiel Bettin Marzanna Farnicka Joanna Rosner s. 231-241
Jak organizować instytucje i organizacje w oparciu o założenia podejścia międzykulturowego? Migiel Bettin Marzanna Farnicka s. 272-286