Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Faron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a podstawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych Agnieszka Faron Wojciech Maciejewski s. 69-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Proprzedsiębiorcze działania Urzędu Pracy a oczekiwania osób bezrobotnych = Proentrepreneurship activities of Labour Office and unemployed expactations Agnieszka Faron Wojciech Maciejewski s. 189-202
    Zacytuj
  • Udostępnij