Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Faszcza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komenda Okręgu AK "Wołyń" wobec eksterminacji ludności polskiej w 1943 r. Dariusz Faszcza s. 73-97
Udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym Tarnopola (1921-1939) Dariusz Faszcza s. 91-104
Działania Grupy 'Kowel' we wrześniu 1939 roku w relacji ppkł. dypl. Franciszka Pokornego Dariusz Faszcza Franciszek Pokorny s. 167-182