Znaleziono 3 artykuły

Shivan Fate

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-63
Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-64
Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM Mariusz Borawski Shivan Fate Kesra Nermend Małgorzata Łatuszyńska s. 83-95