Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Fedorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej : (zagadnienia wybrane) Magdalena Fedorowicz s. 71-100
Pozycja ustrojowa Prezesa Narodowego Banku Polskiego : zagadnienia wybrane Magdalena Fedorowicz s. 109-126
Wybrane instytucje polskiego prawa budżetowego w świetle projektu ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy Nr 1181 z dnia 20 października 2008 r.) – przyczynek do dyskusji Magdalena Fedorowicz s. 217-232