Znaleziono 2 artykuły

Yury Fedorushkov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Концепт "Огонь" в философии "Живой Этики": лексико-тематическая категоризация = The concept of fire in the philosophy of 'Living Ethics': Lexicalthematic Categorization Yury Fedorushkov s. 105-124
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej : na przykładzie rosyjskiego konceptu "белый" Yury Fedorushkov Andrzej Narloch s. 179-208