Znaleziono 1 artykuł

Jurij Fedoryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój struktury organizacyjnej rosyjskiego Kościoła prawosławnego w Królewstwie Polskim w latach 1834-1905 Jurij Fedoryk s. 71-77