Znaleziono 6 artykułów

Alfred Fei

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studjów nad "Obleżeniem Jasnej Gory" Alfred Fei s. 137-161
Kilka uwag o wartości artystycznej "Szachów" Kochanowskiego Alfred Fei s. 278-287
Kochanowski polski i łaciński Alfred Fei s. 319-339
"Samuel Twardowski jako poeta barokowy", Róża Fischerówna, Kraków 1931 ; "Zbigniew Morsztyn. Życie i tworczość", Zofja Mianowska, Poznań 1930 : [recenzja] Alfred Fei Róża Fischerówna (aut. dzieła rec.) Zofia Mianowska (aut. dzieła rec.) s. 321-342
"Jan Kochanowski jako tłumacz", Helena Sobczakówna, Poznań 1934 : [recenzja] Alfred Fei Helena Sobczakówna (aut. dzieła rec.) s. 632-633
Z poezji staropolskiej : (Jan Smolik, Anna Stanisławska) Alfred Fei s. 815-840