Znaleziono 1 artykuł

Monika Feliniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje organów administracji publicznej szczebla gminnego w zakresie prawa ochrony środowiska : przegląd źródeł prawa Monika Feliniak s. 143-163